Byggnadsmaterial

När Micasa förvaltar, bygger om eller bygger nytt är miljöfrågor mycket viktiga. För att begränsa miljöpåverkan från material och produkter som används i förvaltning och byggnationer används bland annat Byggvarubedömningens (BVB) produktdatabas. I BVB görs miljöbedömningar av material och produkter. Samtliga kemikalier och material som används i Micasas fastigheter ska vara godkända enligt BVB:s kriterier.

Micasa Fastigheter är genom Stockholm stad medlem i Byggvarubedömningen. Vi använder systemets loggböcker i projekt för att få dokumentation över de material och produkter som byggs in i våra fastigheter.

Vid inköp har miljöfrågor stor betydelse för Micasa och det finns omfattande miljökrav som ställs vid bland annat ramavtal och inköp.

Dela på: