Byggnadsmaterial

När Micasa förvaltar, bygger om eller bygger nytt är miljö- och hälsofrågor mycket viktiga. För att begränsa negativ påverkan från material och produkter som används i förvaltning och byggnationer används Byggvarubedömningens (BVB) produktdatabas. I BVB görs miljöbedömningar av material och produkter och valda produkter bokförs. Samtliga kemikalier och material som används i Micasas fastigheter ska vara godkända enligt de kriterier som Byggvarubedömningen satt.

Micasa Fastigheter är genom Stockholm stad medlem i Byggvarubedömningen. Vi använder systemets loggböcker i projekt för att få dokumentation över de material och produkter som byggs in i våra fastigheter.

Vid inköp och upphandling har miljöfrågor stor betydelse för Micasa. Krav ställs alltid på leverantören avseende var av produkter för byggande, drift och skötsel.

Dela på: