Byggnadsmaterial

När Micasa förvaltar, bygger om eller bygger nytt är miljöfrågor mycket viktiga. För att begränsa miljöpåverkan från material och produkter som används i förvaltning och byggnationer används bland annat Byggvarubedömningens (BVB) produktdatabas. I BVB görs miljöbedömningar av material och produkter. Samtliga kemikalier och material ska vara godkända enligt BVB.

Micasa Fastigheter är medlemmar i Byggvarubedömningen. Vi använder databasens projektplats i nya projekt för att där kunna ha en förteckning över de material och produkter som byggs in i våra fastigheter.

Vid inköp har miljöfrågor stor betydelse för Micasa och det finns omfattande miljökrav som ställs vid bland annat ramavtal och inköp.

Dela på: