Brandförebyggande arbete

Lagen om skydd mot olyckor reglerar det brandförebyggande arbete som både Micasa Fastigheter och hyresgästen har ansvar för.
Micasa Fastigheter har det övergripande ansvaret som fastighetsägare, vilket bland annat innebär ansvar för teknik, utrustning, anläggning och skyltar.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för sin egen organisation.

Storstockholms brandförsvar kontrollerar att stadsdelen/lokalhyresgästen/verksamheten utför det brandförebyggande arbetet, att dokumentation finns och att brandutbildning genomförts.

Det följande är några exempel på kontroller som bör ingå i skäligt brandskyddsarbete för verksamheter/lokalhyresgäster. Schemaläggning och kontrollplaner görs av lokalhyresgästen som också bör göra en egen riskbedömning.

Exempel:

  • Utrymningsskyltar ska lysa
  • Utrymningsplan ska överensstämma med verkligheten
  • Släplister på lägenhetsdörrar ska fungera
  • Utrymningsvägar får inte vara blockerade
  • Brandtätning ska vara gjord (hål i väggar ska tätas, vid exempelvis kabeldragning)
Dela på: