Historik om Vasen 3

Röda Bergsområdet är av stadsbyggnadshistoriskt riksintresse.

1907 presenterade Per-Olof Hallman en plan för den då obebyggda trakten med småskalig enfamiljshusbebyggelse och gator som följde terrängen vilket bröt mot äldre tiders strikta rutnätsplaner. Vid Solvändan planerades för en kyrka. 

En reviderad stadsplan med flerfamiljshus, som upprättades av Sigurd Lewerentz, fastställdes 1923 varefter området började bebyggas. De främsta byggherrarna var det nybildade HSB, det likaledes kooperativa SKB samt olika filantropiska stiftelser. I kvarteret Vasen uppfördes 1929-30 Matteusgården med lägenheter för äldre medlemmar i församlingen.

Matteusgården gav plats åt Vasens Äldreboende, som byggdes av Svenska Bostäder och stod färdigt 1975. Det ritades av bolagets chefsarkitekt Hjalmar Klemming. Fasadernas spritputs i rödbruna nyanser ansluter till den färgskala som råder i Röda Bergen. Kvartersnamnet erinrar om Rörstrands porslinsfabrik. Micasa Fastigheter övertog Vasen 2004.

Dela på: