Historik om Prästgårdshagen 2

Solberga är namnet på Brännkyrka sockens prästgård. 

Den fick sin mark genom donationer och benämndes i jordeböcker på 1500-talet som Presteboland, vilket lever kvar i dagens kvartersnamn. Armborstvägen är en av några gator med namn som minner om slaget vid Brännkyrka medan Göta landsväg var den gamla vägen mot Götaland.

Dagens Solberga ligger till största delen på mark som Stockholms stad förvärvade av Västberga gård på 1930-talet. De norra delarna bebyggdes redan på 1940-talet. Sedan dröjde det till slutet av 1970-talet innan staden kom överens med kyrkan om köp av Prästgårdsängarna, som förlängde Solberga ner mot järnvägen. De nya kvarteren planerades 1984-85 med en blandning av boende, service och arbetsplatser.

Familjebostäder svarade för huvuddelen av bebyggelsen, som ritades av Coordinator arkitekter. Prästgårdshagen består av fyra punkthus som binds samman av lägre delar och klimatskyddade gångar. Arkitektoniskt präglas de av en mångfald av byggnadskroppar av varierande storlek och höjd, som hålls samman av röda tegelfasader. 2001 övertogs Älvsjö servicehus av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

 

Dela på: