Fruängsgården 1

Fruängsgårdens omsorgsboende

 • Fruängsgården%20-%20kök.jpg
 • Fruängsgården%20exteriör%202.jpg
 • Fruängsgården%20exteriör%203.jpg
 • Fruängsgården%20exteriör.jpg
 • Fruängsgården,%20interiör,%20pelare.jpg
 • Fruängsgården%20-%20kök.jpg
 • Fruängsgården%20exteriör%202.jpg
 • Fruängsgården%20exteriör%203.jpg
 • Fruängsgården%20exteriör.jpg
 • Fruängsgården,%20interiör,%20pelare.jpg

Servicehuset dateras i sina äldsta delar till 1959. Om- och tillbyggnader genomfördes i början av 1980-talet. Här finns servicelägenheter, gruppboendeenheter, äldreboende, korttidsboende och sjukhem. Här finns också restaurang, kiosk och verksamhetslokaler. Garage med förhyrningsplatser finns. Dessutom finns ytparkeringsplatser.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Elsa Beskows gata 4, 129 55 Hägersten
Stadsdel Hägersten-Liljeholmen
Område Fruängen
Area BRA 30 378 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Åren 2005-2007 genomfördes en totalrenovering och ombyggnad av Axgården, varvid Humlan Lange fick i uppdrag att forma den konstnärliga utsmyckningen. Hennes 105 bilder, monterade på 44 vitmålade skivor, är en berättelse i nio kapitel om livet. De kan ses som dagboksanteckningar i form av porträtt, händelser, saker och mönster. Langes önskan är att ”….betraktarens tankevärld ska stimuleras, vyerna vidgas och lust väckas till funderingar och samtal”.

Humlan Lange har efter utbildning på bland annat Konsthögskolan på 1980-talet varit verksam i Stockholm, som konstnär och som lärare. 

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Ytparkeringsplatser finns. För övrig parkering se Stockholm Parkering

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se