Historik om Mälteriet 2

Reimersuddes seniorboende utgörs av två byggnadskomplex med totalt 178 lägenheter. 

De uppfördes 1980 av AB Stockholmshem och rymde ursprungligen bostadshotell för pensionärer. Sedan 1999 ägs och förvaltas Reimersudde av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som successivt byggt om och moderniserat lägenheterna.

Reimersholme har namn efter rådmannen Anders Reimers. Han lät bygga en malmgård på 1780-talet, som fortfarande finns kvar. Ön omnämns i skrift som Räkningeholmen redan 1382. På 1870-talet startade L O Smith bränneri, som drevs vidare av Vin- och Spritcentralen fram till 1978. Många av öns kvarters- och gatunamn erinrar om verksamheten. De flesta av öns bostadshus byggdes på 1940-talet av HSB.

Kvarterets arkitektur har samma formspråk som grannhusen och är karaktäristisk för det tidiga 1980-talets byggande. De stora volymerna har brutits ner i skala med mindre förskjutna enheter som följer terrängen. Fasaderna är klädda i gult tegel med tvärställda murskift som markerar bjälklagsnivåerna. Arkitekt var Björn Westerberg på Fastighetskontoret medan mark och trädgård planerades av Jan Särg.

Dela på: