Historik om Fruängsgården

Fruängen är känt sedan slutet av 1700-talet. I 1825 års jordebok omnämns det som ett torp på Västberga gårds ägor. 

Det låg här där Fruängsgården ligger idag. Fram till mitten av 1950-talet brukades markerna av tre torp. Långpannan blev dock mest känt som krog. Alla tre revs inför tunnelbanans framdragning och områdets exploatering.Stockholms stad inköpte ägorna redan 1937 men först 1954 fastställdes en stadsplan, upprättad av Göran Sidenbladh, och trakten började bebyggas. Planen karaktäriseras av efterkrigstidens ideal med trafikseparering och bilfritt centrum. Södertäljevägen som tidigare gick över kvarteret fick en ny dragning. Gatorna namngavs efter svenska kvinnor, som barnboksförfattarinnan Elsa Beskow (1874-1926).

Det stora röda tegelkomplexet Fruängsgården har byggts och byggts till i omgångar, från 1959 framåt. 1967 uppfördes ett upptagningshem i sex våningar ritat av Ervin Pütsep. 1978 tillkom pensionärsbostäder ritade av Birgitta Beeck och åren 2005-2007 gjordes omfattande upprustnings- och ombyggnadsarbeten. Fruängsgården har förvaltats av Micasa Fastigheter i Stockholm AB sedan bolaget bildades 1999.

Dela på: