Visselblåsarfunktion

Som anställd, inhyrd konsult, leverantör och underleverantör åt Micasa Fastigheter har du möjlighet att rapportera misstanke om allvarliga oegentligheter inom företaget.

Detta kan göras direkt till närmaste chef, HR eller VD. Ibland kanske det inte är helt enkelt eller möjligt, då kan du anmäla anonymt via Micasas externa visselblåsarfunktion.

Syfte med visselblåsarsystemet

På Micasa strävar vi efter en transparent företagskultur som följer de etiska riktlinjer som finns inom bolaget. Om vi ser brister/oegentligheter kopplade till Micasa Fastigheter måste vi ha mod att slå larm. En person som rapporterar om sådana oegentligheter är en tillgång i arbetet om att verka för en hederlig och ansvarstagande verksamhet. Vi strävar alltid efter att i första hand prata med den det berör, men ibland är det kanske inte helt enkelt eller möjligt. Då finns möjlighet att anmäla anonymt via vår externa visselblåsarfunktion.

För mer information om funktionen, till exempel om hur du anmäler, vad som kan anmälas, vem som kan anmäla, klickar du på länken till höger.

Har du frågor om Visselblåsarfunktionen? Kontakta Marcus Wistrand, hållbarhetsansvarig.

Uppförandekod

Uppförandekoden berättar om vårt agerande och uppförande. Den omfattar styrelse, ledning, medarbetare och leverantörer.

Vi önskar så klart att koden också respekteras av våra kunder,
samarbetsparter och de som i olika sammanhang företräder
Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Uppförandekoden behandlar områdena affärsetik, samhällsengagemang, bolagskultur och miljöansvar.

Dela på: