Visselblåsarfunktion

Som konsult, leverantör och underleverantör åt Micasa Fastigheter har du möjlighet att rapportera misstanke om allvarliga oegentligheter inom företaget.

Vi strävar efter en transparent företagskultur som följer de etiska riktlinjer som finns inom bolaget. Om vi ser brister eller oegentligheter kopplade till Micasa Fastigheter måste vi ha mod att slå larm. En person som rapporterar om sådana oegentligheter är en tillgång i arbetet om att verka för en hederlig och ansvarstagande verksamhet. Vi strävar alltid efter att i första hand prata med den det berör, men ibland är det kanske inte helt enkelt eller möjligt. Då finns möjlighet att anmäla anonymt via vår externa visselblåsarfunktion.

Du hittar mer information om funktionen, till exempel om hur du anmäler, vad som kan anmälas, vem som kan anmäla, under rubriken Anmäl anonymt - extern visselblåsarfunktion. 

Om du har frågor om visselblåsarfunktionen är du välkommen att kontakta Marcus Wistrand, som är hållbarhetschef för Micasa. Du når honom via e-post: marcus.wistrand@micasa.se

Är du anställd på Micasa och vill rapportera något ska du, i första hand, använda stadens interna visselblåsarfunktion. Du hittar information om denna på intranätet.

Dela på: