Historik om Broder Pehr 1

Stadsdelen är uppkallad efter Hägerstens gård. Namnet förekommer i samband med ett egendomsbyte redan 1432. 

Under 1500- och 1600-talet omnämns den i jordaböckerna som frälsetorp och kommer att ingå som ett av många i det stora Årstagodset. Frälsetorp betalade inte skatt till Kronan utan arrende till ägaren, som ofta var en adelssläkt.

År 1756 friköptes gården av kämnären Claes Arrhén von Kapfelman. Han var gift med Carl Michael Bellmans äldsta syster Catharina Christina. Bellman var en ofta sedd gäst på gården och kvartersnamnet Broder Pehr syftar på en fader Bergström, som omnämns i Fredmans Epistlar. På slutet av 1800-talet växte ett helt brukssamhälle upp runt gården och vid platsen för Broder Pehr låg en stor rödfärgad loglänga.

År 1969 lät Stockholms stads barnavårdsnämnd bygga en barnstuga i kvarteret. Barnstugan revs 1998 och gav plats åt Stockholms första gruppboende för dövblinda, som utrustades med en mängd annorlunda lösningar för att underlätta rörelsemöjligheterna för de boende. Kvarteret ritades av arkitektgruppen GKAK och invigdes av Drottning Silvia. 2004 förvärvades det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: