Historik om Dalen 20

Enskede är en gammal kulturbygd, omnämnd i skrift på 1400-talet. Till Enskede Gårds ägor hörde flera torp som Glädjen, Åsen och Dalen. 

År 1904 inköptes ägorna av Stockholms stad och 1911 anlades Dalens koloniområde, som fanns kvar till början av 1970-talet då det revs för ett planerat storsjukhus. Koloniområdet lever kvar i flera gatunamn.

Av det planerade storsjukhuset blev ett mindre närsjukhus och i stället byggdes Dalens bostadsområde, som stod färdigt 1982. Leif Blomquist på Stadsbyggnadskontoret upprättade stadsplanen med syfte att efterlikna innerstadens kvartersstruktur, med gator, öppna platser och stora planterade innergårdar. Dalen blev även det första större bostadsområdet i Stockholm som uppfördes enligt nya energinormer.

Enskededalens servicehus uppfördes 1979 av Svenska Bostäder. Det ritades av Stockholms Fastighetskontor med Carl-Olov Deurell som ansvarig arkitekt. Den stora volymen har brutits ned i längor som förskjutits för att skapa en skyddad gårdsmiljö. Fasaderna är typiska för 1970-talet med slätputs i samstämda ljusa beige och rosa kulörer. År 2005 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: