Historik om Silkeborg 156

Silkeborgs gruppboende på Silkesborgsgatan i Kista uppfördes 2010, av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Fastigheten utgörs av en enplansbyggnad med sex bostäder samt personalutrymmen, plus en mindre förrådsbyggnad. Fastigheten ligger vid slutet av en återvändsgata, invid en skolbyggnad, och gränsar mot det stora grönstråket längs Igelbäcken.

Byggnaderna är klädda i träfasader med ljusgul stående lockläktpanel och ljusgrå snickerier runt fönster, liksom vindskivor och hörnbrädor. Byggnadsvolymen är nerbruten genom en sidoförskjutning, vilket tillsammans med fasadernas utformning ger en karaktär och skala som ansluter till småhusbebyggelsen i den närmaste omgivningen. Husen levererades av företaget Flexator AB som, sedan starten 1956 som Sigge Oresjös fabriker, specialiserat sig på modulbyggande med anpassning till olika krav och önskemål.

Stadsdelen har fått sitt namn efter en gård, som dyker upp i skrift med detta namn i början av 1800-talet men som antagligen funnits redan på 1600-talet. Förleden i namnet antas betyda inhägnad, för odling eller kreatur, medan efterleden –sta i denna typ av ortsnamn tolkas som plats eller ställe. Många av gatu- och kvartersnamnen i det moderna Kista har hämtats från Danmark, medan namnen i Akalla och Husby har finskt respektive norskt anknytning. Silkeborg är en stad på Jylland, några mil väster om Århus.

När Norra Järva planerades och bebyggdes var den gestaltningsmässiga huvudtanken att åstadkomma en planerad variation. Detta var ett svar på den kraftiga kritik för monotoni som stadsdelarna på södra Järva, liksom flera andra områden från det så kallade miljonprogrammets dagar. Planen fastställdes 1970 och två år senare började Husby bebyggas följt av Akalla och till sist Kista. De tre stadsdelarna var tänkta att tillsammans bilda en sammanvuxen bandstad. I Kista blandades stjärnhus och terrasshus av varierande höjd med radhus kring intima gårdar och småhusbebyggelse ner mot grönstråket i söder.

Kista Centrum invigdes 1977 och länge förblev stadsdelen Stockholms sista kompletta ABC-stad, med Arbete, Bostäder och Centrum. Under 1980-talet fortsatte utbyggnaden, framför allt av nya kontorshus präglade av tidens post-modernistiska arkitektur, och Kista blev landets centrum för dataindustrin.

Dela på: