Prästgårdshagen 2

Typ av lokal Övriga
Adress Spikskogatan 1, 125 44 Älvsjö
Område Älvsjö
Area BRA 16177 kvm

Servicehuset uppfördes 1984. I dag finns här servicelägenheter, vård- och omsorgsboende, gruppboenden, dagvård och korttidsboende. Dessutom finns restaurang och verksamhetslokaler. Korttidsparkering samt garage med förhyrningsplatser finns.

Läs om fastighetens historik

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se