Historik om Västbo 1

Eolshäll avstyckades från Hägerstens gård 1860 och förvärvades av lektor Per Magnus Elmblad. Han kom att äga stora markområden och hus i Eolshäll och Klubben. 1897 såldes Eolshäll till Stockholms stad.

På behörigt avstånd från innerstaden anlades här Sveriges första alkoholisthem. Senare byggdes det om till barn- och ungdomshem. Åren 1945-46 genomförde staden en genomgripande förnyelse av verksamheten. Några äldre trähus revs och ersattes av putsade tvåvåningslängor, längst ner på Eolshällsvägen och här i backen. Denna byggnad utgjorde ursprungligen skolhem för yngre elever.

Anläggningen kompletterades även med nya skol- och gymnastikbyggnader och kom att kallas Göte Olssons pojkhem. De byggnader som tillkom 1945-46 ritades av arkitekten Birger Jonson (1890-1977). Under en mer än femtioårig verksamhet hann han bland annat vara chefsarkitekt vid Järnvägsstyrelsen och rita en lång rad av Skidfrämjandets fjällanläggningar.

1999 genomgick Västbo en större renovering och 2004 övertogs anläggningen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som äger och förvaltar stadens omsorgsfastigheter.

Dela på: