Hyresbetalning

Som hyresgäst hos Micasa Fastigheter ska hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje ny månad.

Betalning sker via uppgifterna på hyresavin som kommer via posten.

Saknas hyresavin så går det bra att betala direkt till Micasa Fastigheters plusgiro 134 64 63-1 eller bankgiro 5690-3875. 

Obs! Viktigt att ange avtalsnummer och vilken månadshyra betalningen gäller.

Det går även att betala via autogiro. Då dras hyran automatiskt från önskat konto inför varje månadsskifte. Blankett för ansökan om autogiro nås viai länken till höger.

Kontaktuppgifter för hyres- och betalningsärenden:

Du kan kontakta oss via telefon: 08-508 360 01, måndag till fredag klockan 9 till11.30. Du kan även kontakta oss via e-post: hyra@micasa.se.

Dela på: