Sopor och källsortering

Vad räknas som elavfall och vad ska man göra med en kasserad fåtölj?

Hushållssopor

Avfallet som hamnar i soppåsen under köksbänken slängs i sopnedkastet eller i avsedda kärl. Det kallas brännbart avfall och förbränns för att bli till ny energi.

Matavfall

Matavfallsinsamling finns tillgänglig vid de flesta av Micasas fastigheter. Undantag finns främst i fastigheter med sopsug där insamling kommer att bli möjlig 2024. Det matavfall som samlas in blir genom rötning till biogas och biogödsel.

Förpackningar

Förpackningar av papp, plast, glas och metall samt tidningar sorteras i rätt kärl i miljörummet, eller källsorteringsrummet, i fastigheten. Materialen återvinns och blir till nya förpackningar.

Företaget som sköter avfallshanteringen hämtar antingen enligt fast intervall eller via avrop, då ringer hyresgästerna själva Micasa Fastigheters felanmälan som i sin tur beställer hämtning.

Grovsopor

Grovsopor får inte lämnas i källsorteringsrummet. Möbler, kläder, porslin, dynor, elavfall och farligt avfall med mera läggs i grovsoprummet om sådant finns, i annat fall hänvisas till stadens återvinningscentraler.

Farligt avfall

Färgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, nagellack och kvicksilvertermometrar. Lämnas till återvinningscentral eller miljöstation.

Farligt avfall skadar natur, människor och djur om det inte tillvaratas på rätt sätt. Det är viktigt att avfallsresterna är kvar i sina ursprungliga förpackningar.

Läkemedel

Lämnas till apotek. Apoteken delar ut returpåsar för gammal eller överbliven medicin. Använd dessa.

Läkemedel måste tas om hand på rätt sätt för att inte komma ut i naturens kretslopp. Får absolut inte spolas ner i toaletten.

Sopsorteringens A-Ö

Stockholms stad har sammanställt information om hur olika sopor ska sorteras. Genom att sortera ditt avfall gör du miljön en tjänst. Maten som blev över från middagen kan till exempel bli till biogas som i sin tur kan driva stadens bilar och bussar.

Stockholms stad, sopsorteringens A-Ö.

Återvinningscentraler i Stockholm.

Dela på: