Trivselregler

En hyresgäst har långtgående rättigheter men även vissa skyldigheter, enligt gällande hyreslagstiftning.

Det handlar bland annat om att visa hänsyn till grannar så att de inte blir störda. Att alltid sköta sitt boende ­utifrån sundhet, ordning och gott skick. Hyresgästen ska också se till att övriga hushållsmedlemmar och gäster följer de trivselregler som finns.

Bestämmelserna nedan är inte fullständiga. Andra faktorer kan medföra att hyresgästen stör sina grannar på otillåtet vis eller på annat sätt missköter sitt boende.

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Respektera nattfriden.
 • Inte spela musik så att störningar uppkommer för
  kringboende. 
 • Inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter. 
 • Nattetid undvika störande vattenspolning. 
 • Undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskin) under sena kvällar och nätter. 
 • Inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar. 
 • Ha uppsyn över eventuella husdjur så att dessa inte
  skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller
  utrymmen i huset. Husdjur får inte heller springa lösa
  eller orsaka störande ljud. 
 • Inte utan särskilt tillstånd från hyresvärden sätta upp
  parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser
  eller dylikt. 
 • Inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset.
  Inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong-
  eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom. 
 • Inte skaka mattor från fönster och balkong.
  Inte förvara värdefulla eller brandfarliga saker i ditt förråd. Lås ditt förråd även om det inte används. 
 • Inte röka i de allmänna utrymmena i fastigheten.

  Kontakta Micasas felanmälan om du drabbas av skadedjur och insekter, telefon 08-508 360 01.
Dela på: