Trygghetsjouren

Om du har ett akut behov av omvårdnadsinsatser och snabbt behöver komma i kontakt med äldreomsorgen i Stockholms stad, kan du ringa Stockholms Trygghetsjour.

Telefonnumret till Trygghetsjouren är 08 508 40 700.

Trygghetsjouren är bemannad dygnet runt.

Ring alltid 112 till SOS Alarm - om du är akut sjuk. 

Dela på: