Tvättstuga

För att alla ska trivas är det viktigt att ta hänsyn. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den.

  • Endast ett tvättpass får bokas åt gången.
  • Respektera tvättiderna. Outnyttjad tvättid får nyttjas av annan 30 minuter efter tvättpassets början. Gäller ej vid bokning med nyckelbricka.
  • Stockholm har mjukt vatten. Dosera tvättmedlet sparsamt.
  • Var noga med att tömma maskiner och torktumlare vid tvättidens slut. Torka av maskinerna och rengör dem från överblivet tvättmedel samt rengör filtren i torktumlare från ludd och smuts. Rengör torkrum.
  • Efter sista tvättiden, se till att alla fönster är stängda och ljusen släckta.
  • Rökning är förbjuden.
  • Ha uppsikt över medföljande barn.

Vid eventuella fel, ring Micasa Fastigheters felanmälan 08-508 360 01 måndag–torsdag kl 8–16, fredag kl 8–14.

Dela på: