Uppsägning av bostad

När du säger upp din bostad är uppsägningstiden tre kalendermånader.

Uppsägningen ska göras senast tre månader före det månadsskifte som du vill att hyresavtalet ska upphöra. Uppsägningen ska göras skriftligen via brev eller e-post. Ange avtalsnummer och från vilket datum lägenheten är ledig. Uppge kontaktuppgifter för bokning av besiktning och visning av lägenheten.

Lämna eller skicka till:

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Box 1298
164 29 Kista

Du kan också skicka din uppsägning via bostadsforvaltare@micasa.se

När hyresavtalet blivit uppsagt skickar Micasa en bekräftelse. Därefter bokas besiktning av lägenheten och vi börjar arbetet med att hyra ut lägenheten. Visning av lägenheten under uppsägningstiden görs av avflyttande hyresgäst eller anhörig.

Uppsägning vid dödsfall

Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid räknat från närmast kommande månadsskifte. Exempel: Om skriftlig uppsägning inkommer från dödsboet under juni månad upphör hyresavtalet sista juli.

Ta kontakt med Skatteverket för att beställa ett dödsfallsintyg och släktutredning. Skriftlig uppsägning från samtliga dödsbodelägare (dödsbodelägare kan ge skriftlig fullmakt till någon av dödsbodelägarna). Uppge kontaktuppgifter, gärna både telefonnummer och e-postadress, för visning och besiktning av lägenheten. Dödsfallsintyg och släktutredning samt eventuella fullmakter lämnas eller skickas till:

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Box 1298
164 29 Kista

Dela på: