Vaktmästarservice

Du som har fyllt 68 år och bor i Stockholms stad kan få avgiftsfri hjälp i form av fixarservice. Det gäller även om personen i fråga har hemtjänst.

Hjälpen består av vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, till exempel tunga lyft eller att klättra på stegar och kliva på stolar. Vaktmästarservice går att få högst sex timmar per år och hushåll.

Det här gör fixaren:

 • Byter glödlampor
 • Byter säkringar/proppar
 • Sätter upp och tar ner gardiner och gardinstänger
 • Tar ner saker från skåp
 • Bär upp och ner saker från vind eller källare
 • Torkar av köksfläkten

Det här gör inte fixaren:

 • Trädgårdsskötsel
 • Fönsterputsning
 • Flytthjälp
 • Putsning av kristallkronor
 • VVS arbeten
 • Hantverkstjänster, exempelvis borrning
 • Fastighetsskötsel
 • Tjänster som fordrar särskild utbildning som elektronik eller rör/avlopp.

Mer information om Fixartjänst

Kontakta din stadsdelsförvaltning och fråga efter Fixartjänst. Tjänsteutbudet kan variera mellan de olika stadsdelarna.

Dela på: