Micasa Fastigheters hantering av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

När du lämnar personuppgifter till Micasa Fastigheter lagras uppgifterna, i samtycke med dig. Micasa Fastigheter är ansvarigt för att behandling av personuppgifter hanteras enligt PUL.