Förmedlingsregler

Det finns särskilda förmedlingsregler som tillämpas för att ge företräde i kön. Detta gäller personer över 85 år och personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro. För prioriterad förmedling behövs ett intyg från vårdpersonal, exempelvis inom primärvården, rehabilitering eller biståndshandläggare där aktuell kontakt finns.

Detta skapar nya möjligheter för personer som fått avslag på ansökan om en biståndsbedömd boendeform och som är intresserade av en tillgänglig bostad med möjlighet till social samvaro.

  • Personer över 85 år folkbokförda och bosatta i Stockholms stad anmäler till Bostadsförmedlingen att de är intresserade av en seniorlägenhet hos Micasa fastigheter och placeras då i gruppen för prioriterad förmedling.
  • Personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro kan, med intyg från rehabilitering, vårdpersonal inom primärvården genom Stockholms läns landsting eller biståndshandläggare (anställd av Stockholms stad) där aktuell kontakt finns, placeras i gruppen för prioriterad förmedling. Intyget är en del av ansökningsblanketten för prioriterad förmedling som skickas till Bostadsförmedlingen i Stockholm.
  • För att söka lägenhet hos Micasa behöver man ha varit folkbokförd i Stockholms stad sedan minst två år. 
Dela på: