Till dig som behöver ett intyg

Sedan 1 januari 2018 gäller nya förmedlingsregler till Micasa Fastigheters seniorbostäder. De nya reglerna ger möjlighet till företräde i kön för personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro eller för personer som är över 85 år.

Övriga kriterier för att komma i fråga för prioriterad förmedling är:

  • Du ska vara folkbokförd och bo i Stockholm stad
  • Intyget som är en del av ansökningshandlingen ska vara ifylld och undertecknad. Den ska bekräfta att du bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro (är du över 85 år behövs inget intyg)
  • Du måste stå i Bostadsförmedlingens kö. Tidigare kötid påverkar inte utan det är tiden från det ansökan om prioritering godkänts som gäller

Sökande ska också uppfylla Micasas villkor för bostaden, exempelvis intyg om inkomst, samt de kommunala bostadsbolagens gemensamma regler för godkännande av hyresgäst.

Hit kan du vända dig för att få intyget underskrivet

För att få intygsdelen i din ansökan underskriven ska du ta kontakt med din vårdcentral (genom Stockholms läns landsting). Du kan också vända dig till den distriktssköterska som du normalt har kontakt med eller annan medicinskt sakkunnig.

Om du redan har ett pågående ärende hos en biståndshandläggare, som är anställd av Stockholms stad, kan du vända dig dit.

Ladda ner ansökningsblanketten för ansökan om seniorbostad hos Micasa på Bostadsförmedlingens hemsida via länken till höger här på sidan. Intygsdelen är en del av den förtryckta ansökningsblanketten.

Dela på: