Seniorvärd på försök

Micasa Fastigheter genomför under våren 2018 ett försök med en seniorvärd i fem utvalda fastigheter. Seniorvärden ska bidra till att bolagets seniorhyresgäster känner större trygghet och upplever en ökad service i sina bostäder. Efter försöksperiodens slut kommer projektet att utvärderas.

Fastigheterna som ingår i försöket är Hässelgårdens, Tranebergs, Hammarbyhöjdens, Skärholmens samt Väderkvarnens seniorbostäder (Väderkvarnen startar i mars 2018).

De arbetsuppgifter och enklare sysslor som seniorvärden kan hjälpa hyresgästerna med är till exempel att introducera nyinflyttade hyresgäster genom att visa var tvättstuga, källsorteringsrum och förråd finns eller hur man bokar tvättstugan och hur porttelefonen fungerar.

Exempel på övriga arbetsuppgifter: 

  • Vägleda och visa hur man kopplar in sig på fibernätet och liknande 
  • Hjälpa hyresgästerna att göra felanmälningar 
  • Vara hyresgästerna behjälpliga i samband med t ex byte av glödlampor, säkringar och batterier i brandvarnare 
  • Vägleda hyresgästerna i frågor som sköts av andra parter, t ex Bostadsförmedlingen, Bostadsanpassning, Äldre direkt, stadens fixartjänster m m
Dela på: