Fiber

Vi har bredband via fiber i så gott som hela vårt bestånd, i 102 fastigheter. Fibern ger möjlighet till bredband med höga hastigheter som ger ett ökat bruksvärde.

Från och med 2021 är det Zitius som är vår leverantör av digitala tjänster via fibernätet (KO). Via Zitius webbportal, Z-market, erbjuds våra hyresgäster ett brett utbud av tjänster. Om man vill utnyttja det snabba bredbandet måste man teckna abonnemang hos någon av Zitius tjänsteleverantörer.

Under 2022 och 2023 pågår en migrering till Zitius fiberutrustning i våra fastigheter. Du som hyresgäst i våra lägenheter, gruppboenden eller vård- och omsorgsboenden aviseras efterhand som migreringen sker i respektive fastighet. Under 2023 räknar vi med att migreringen är slutförd.

Zitius och Z-market

Zitius erbjuder ett stort utbud av bredbandsleverantörer, TV-kanalpaket, strömmade tv- och filmkanaler och bredbandstelefoni (IP-telefoni).

Som hyresgäst hos oss får du alltid tillgång till ett TV-basutbud utan något abonnemang. För det måste man aktivera TV-boxen som levererades när fibern installerades och som tillhör lägenheten. Har TV-boxen kommit bort måste en ny box levereras. Kontakta vår kundtjänst om du saknar en TV-box.

Utöver månadshyran tillkommer kostnad för fiber och i det ingår grundutbudet av TV-kanaler. Denna kostnad justeras i samband med den årliga hyresförhandlingen. Om du beställer fler tjänster tillkommer en kostnad för detta.

Anledningen till att vi har ett tillägg för tillgången av fiber är att när vi förhandlar hyran med Hyresgästföreningen så bedöms hyran efter vilket bruksvärde bostaden har. Bruksvärdet sätts efter bostadens tillgång av olika funktioner som t.ex. tillgång till gemensammalokaler, balkong, uteplats, köksstandard, fiber med mera. Det gör att även om man inte utnyttjar gemensammalokaler eller fiber så betalar man för tillgången. I detta fall så blev det en egenförhandling, normalt bakas avgiften för fibern in i hyran.

Dela på: