Passerbricka

Vid utlämningen av nycklar till din lägenhet får du som flyttar in i en seniorlägenhet också fem passerbrickor -Aptus. Du som flyttar in i en hyres- eller studentlägenhet får tre brickor. Med passerbrickan öppnar du till exempel entrédörrarna, dörren till källsorteringsrummet och tvättstugan.

Ha alltid med dig en passerbricka!

Läs om nycklar till lägenheten via länken till höger här på sidan.

Så fungerar passerbrickan

1. På väggen intill dörren finns en platta som kan läsa av passerbrickan

2. Håll brickan framför mitten av plattan

3. Dörren låses upp

Passerbrickan bokar även tvättstugan

Med passerbrickan bokar du även tvättstugan. Hur det går till ser du på anvisningen vid bokningstavlan utanför tvättstugan. Under ditt bokade tvättpass är det bara du, och eventuellt andra som bokat tvättid, som kan komma in i tvättstugan.

Förlorad passerbricka

Skulle en passerbricka komma bort måste den anmälas förlorad till Micasas kundtjänst, då spärras brickan. Ny bricka kan hämtas ut till en kostnad på 300 kronor.

Extra passerbricka

Behöver du fler passerbrickor, kontakta Micasas kundtjänst. En extra bricka kostar 300 kronor.

Elektroniska låssystem och personlig integritet

Micasa Fastigheter är enligt Personuppgiftslagen ansvarigt för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Micasa är skyldiga att upplysa dig om vilka uppgifter som lagras, hur länge samt vilka som har tillgång till informationen.

Låssystemet med passerbrickor är elektroniskt. I systemet lagras ­information om vilken passerbricka som använts för att öppna en viss dörr vid en viss tidpunkt. I systemet lagras också uppgifter om tvättbokningar. Uppgifter om dörröppningar lagras i två veckor och bokningsloggar i fyra veckor.

Uppgifterna som lagras används för att Micasa Fastigheter på ett ­effektivt sätt ska kunna utföra tekniskt underhåll och felsökning. ­Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna.

I samband med en polisutredning kan uppgifter från det elektroniska låssystemet också lämnas ut. Som ­hyresgäst har du rätt att en gång per år få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig i det elektroniska lås­systemet. För att få uppgifterna måste du lämna in en skriftlig begäran till Micasa.

Dela på: