Hyresblad

Vi skickar månadsvis ut ett nyhetsbrev till  hyresgäster som bor i våra seniorbostäder.

Nyhetsbrevet kommer ut varje månad tillsammans med hyresavin, med undantag för januari och augusti. 

I listan till höger kan du ladda ner nyhetsbrevet som pdf.

Dela på: