Invigning av solenergianläggning i Bromma

En ny solcellspark på taket av en av våra största fastigheter, Blackebergs gård i Bromma, ger ett fint bidrag på vägen mot ett fossilfritt Stockholm.

– Vi är stolta över att kunna ge ett rejält bidrag till Stockholms satsning på solenergiproduktion, sa Michaela Hollis, styrelseordförande Micasa Fastigheter, som invigde anläggningen.


Michaela Hollis inviger anläggningen. Foto John Sjöstrand.

Solenergiproduktionen ingår i Stockholms övergripande strategi för att bli helt fritt från fossila bränslen till år 2040. Ett delmål är att öka produktionen av solel med 50 procent under femårsperioden 2015 till 2020.

Micasa Fastigheter bidrar med satsningen på solenergi till att Stockholms stad kan uppnå sina högt uppställda mål.

Solcellsparken i Bromma är en del i bolagets strategi för förnybar el. Till årsskiftet ska fem anläggningar vara i drift. Micasa fastigheter använder den producerade energin till att driva hissar, ventilation, belysning och därmed kan elkostnaderna minskas. Den el som behöver köpas in som komplement är enbart från förnybara energikällor.


2018 blev något av en solelsboom då den totalt installerade mängden solceller i Sverige ökade med 78 procent enligt Energimyndighetens statistik. Det innebär att mer än hälften av solcellsanläggningarna som nu finns har installerats det senaste året.

– Att Micasa Fastigheter ser till att bidra till att solelutvecklingen fortsätter är viktigt. Alla behöver bidra för att vi ska nå ett mer hållbart samhälle. Just nu ser vi en tydlig trend att flera anläggningar upphandlas samtidigt. Det ökar farten i solelutbyggnaden och leder till ökad effektivitet i projekten som gynnar både beställare och utförare, säger Johan Öhnell, ordförande för Solkompaniet.

Stockholm har en ambitiös målsättning att bli en helt fossilfri stad till 2040.
– Det är självklart för oss att bidra till att staden når sina mål. Våra hyresgäster kan känna sig trygga med att vi tar vårt ansvar, säger Maria Mannerholm, VD Micasa Fastigheter.


Foto: Olle Pihl

Fotograf rubrikbild: Oskar Gummesson


Dela på: