Vi får Pingvinpriset!

Miljöförvaltningen ger Pingvinpriset till oss för satsningen på solenergi. Vi installerar solpaneler på vårdfastigheternas tak. Vi är stolta över att vara månadens klimatsmarta exempel i september 2020.

Arbetet med solpaneler bidrar till att Stockholm stad kan nå sitt mål om tio procent egenproducerad solenergi år 2040.

Solceller och solfångare
För närvarande finns fyra solfångaranläggningar i vårt bestånd som producerar varmvatten och fem solcellsanläggningar för solenergi, den största på taket till Blackebergs gård, en vård-och omsorgsfastighet i Bromma.

Anläggningen på Blackebergs gård har 125 kW installerad effekt och producerar 110 000 kWh el per år, det motsvarar ungefär 10 procent av elanvändningen i byggnaden. Elen används bland annat till belysning i trapphus, till ventilation, drift av hissar och i vissa fall för drift av kylaggregat. Vid optimala förhållanden och normal drift producerar anläggningen maximalt 2 procents överskottsel.

Stockholms Stads klimathandlingsplan 2020 – 2023 visar vägen
William Olofsson, energiingenjör, Micasa Fastigheter, berättar:- Det är jättebra att solenergin lyfts fram i stadens klimathandlingsplan för 2020-2023.

- Solfångare är underhållskrävande. Att installera solpaneler är relativt lätt teknik, de är stabila, det är inte så mycket som kan gå sönder och livslängden är mellan 20 och 30 år.

- Eftersom många verksamheter i staden bidrar så tar kommunen täten, vi visar vägen även för privata aktörer.

Målsättning att öka solelsproduktionen 
Micasa vill driva på solcellsarbetet ytterligare, målet är att fortsätta installera tre solcellsanläggningar årligen. I den kommande anläggningen kombineras solcellerna med fetbladsväxter, t ex Sedum, på taket. Det ökar elproduktionen.

- Att kapacitetsbristen i Stockholms elnät minskar när vi producerar mer egen energi är ytterligare en bonus avslutar William.

Motivering
Micasa Fastigheters arbete för att öka mängden solenergi i verksamheten är aktivt. Målet är att fortsätta installera två solcellsanläggningar årligen. Ju mer energi som erhålls via förnybara källor gör att bolaget minskar sin klimatpåverkan. Kunskapen från satsningarna är överföringsbara och kan inspirera andra aktörer att pröva liknande satsningar. Därför får Micasa Fastigheter Pingvinpriset och utses till månadens klimatsmarta exempel i september 2020.

På fotot medverkar från Micasa Fastigheter, från vänster: Marcus Wistrand, hållbarhetsansvarig, William Olofsson, energiingenjör, Viorica Horvath, teknisk förvaltare samt Olle Phil, byggprojektledare. Det var Anette Almlöf från Miljöförvaltningen som läste upp motiveringen via Skype.
Foto: Linnea Moore


Dela på: