Vi bygger seniorbostäder i Farsta strand

Nu är det klart. Vi ska bygga 106 moderna seniorbostäder i Farsta strand.

Projektet genomförs med Skanska som upphandlad entreprenör i en samverkansentreprenad. Bygget har stort fokus på återbruk av material och cirkulärt byggande.

Micasas fastighet Edö 1 i Farsta strand renoveras och byggs om till trivsamma och trygga hyresbostäder för seniorer 65+. Två huskroppar omfattas av bygget, varav det ena huset totalrenoveras och det andra renoveras delvis. Totalt blir det 106 seniorbostäder.

− Vi har ett unikt uppdrag med att bygga attraktiva och hållbara bostäder för stadens seniorer. Skanska har under hela upphandlingsprocessen visat på stort intresse av samverkansprojektet och vi ser fram emot att utveckla Edö tillsammans med Skanska i samverkan, säger Karl Frisell, chef Nyproduktion, Micasa Fastigheter.

Fastigheten Edö1 färdigställdes 1975 och består av två sammankopplade souterrängbyggnader invid sjön Magelungen. 2018 renoverade Micasa den ena byggnaden som omfattar Edö vård- och omsorgsboende. Nu fortsätter Micasa utvecklingen av fastigheten och tillskapar hundratalet nya seniorbostäder. Efter att arbetet är klart erbjuds seniorbostäder, vård- och omsorgsboende samt aktivitetscenter i husen.

Ombyggnadsarbetet kommer att bedrivas i samverkan med stort fokus på återbruk av material och minimering av byggavfall. Avsikten är att söka miljöcertifiering för projektet enligt Miljöbyggnad, nivå silver.

Byggstart är planerad att ske i maj 2023 med färdigställande under hösten 2024.

Läs mer om vår fastighet Edö1

Foto, från vänster: Nagwa Elmohr, byggprojektledare Micasa, Örjan Rosvall, inköpschef Micasa, Stella Grundström, regionchef Skanska, Karl Frisell, chef Nyproduktion Micasa, Anders Sandström distriktschef Skanska, Claes Westin bitr. projektchef Skanska, Nathalie Ackema, förvaltare Micasa, Fredrik Johansson, projektchef Skanska.

Fotograf: Lena Videgren


Dela på: