Ett steg närmare byggstart

Nu är avtalet om genomförande av nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby påskrivet. I höst börjar vi bygga enligt plan.

30 juni var en historisk dag för oss på Micasa. Vi skrev avtal för genomförande i fas 2 med NCC Sverige. Vi ska producera första nybyggda vård- och omsorgsboendet med 90 boenden i Rinkeby allé. Avtalet är nästa steg i samverkanskontraktet som skrevs mellan parterna den 17 oktober 2019. Uppdragsgivare för projektet är Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
- Vi är positiva till att samverkansformen under projekteringsfasen utförts enligt plan. Nu är byggstart möjligt till hösten 2020, säger Karl Frisell, enhetschef Nyproduktion.

Efter kontraktskrivande blev det uppställning för fotografering, från vänster:
Örjan Rosvall – inköpschef, Micasa Fastigheter
Maria Mannerholm – VD tillika ombud, Micasa Fastigheter
Karl Frisell – projektchef, Micasa Fastigheter
Nagwa Elmohr – projektledare, Micasa Fastigheter

Annika Grönberg – avdelningschef, NCC
Martin Hagberg – produktionschef tillika ombud, NCC
Anni Vänskä – projektchef, NCC

Läs mer om projektet: Nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby


Dela på: