Första spadtaget i Rinkeby

Två borgarråd hjälpte oss med det första spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Nu är vi igång med bygget på riktigt!

- Det här är en historisk dag i Micasa Fastigheters 20-åriga historia, sa Karl Frisell, projektchef. Tillsammans med vår kund skapar vi trygga och trivsamma boenden och den mest moderna och långsiktigt hållbara fastigheten för den kommande driften och vårdverksamheten.

Spadtaget markerar en milstolpe i vårt bolags historia som starten för den första produktionen då vi bygger nytt från grunden. Boendet erbjuder 90 lägenheter för stadens äldre och en arbetsplats med de bästa förutsättningarna för en modern äldrevård. Vi bygger på uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Joakim Larsson (M), Stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad var på plats i Rinkeby för att medverka vid byggstarten.
- Det har länge efterfrågats fler attraktiva, tillgängliga och funktionsmässiga bostäder för äldre i området. Därför välkomnar jag tillskapandet av ytterligare 90 nya lägenheter för stadens äldre i centrala Rinkeby, sa han.


Joakim Larsson (M) och Karl Frisell, Micasa.

Tillsammans med vår kund, stadsdelen, bygger vi ett äldreboende utan korridorer och mörka vistelseytor. De gemensamma ytorna på avdelningen i form av kök och vardagsrum ligger så att alla hyresgäster lätt når dessa från sina enskilda lägenheter.

- Detta innebär ett stort lyft för äldreomsorgen i Rinkeby-Kista, sa Erik Slottner (KD) Äldre- och trygghetsborgarråd. Det tidigare boendet, som redan är nedlagt, låg i en gammal fastighet som inte var anpassad till dagens behov. Ett äldreboende idag ser väldigt annorlunda ut från vad det gjorde för 50 år sedan och det är glädjande att Rinkebyborna nu får ta del av denna utveckling. I och med det valfrihetssystem vi har i Stockholm hoppas jag att äldre även utanför Järva kommer att sig till detta nya och moderna boende.


Erik Slottner (KD)

Winroth arkitekter presenterade i 3D hur det nya äldreboendet kommer att se ut, både på exteriört och interiört och besökarna fick en rundtur i husets olika delar med gemensamhetsytor, terrasser och lägenheternas utformning.

Efter tal och mingel blev det ett traditionellt spadtag medan produktionen tillfälligt tog paus.

Från vänster; Karl Frisell, Joakim Larsson (M), Annika Grönberg NCC, Erik Slottner (KD).

Erfarenheterna från projektet i Rinkeby blir viktiga för de kommande nyproduktioner av boenden som Micasa Fastigheter ska bygga på uppdrag av Stockholm stad. I byggplanerna finns sju vård- och omsorgsboenden inom tio år.

Projektet planeras vara klart hösten 2022. Det är en samverkansentreprenad med NCC som upphandlad entreprenör.

Läs mer: Rinkeby projektsida

Text: Lena Videgren
Foto: Linnea Moore


Dela på: