Trygghetsboende blir seniorboende med aktivitetscenter

Under hösten omvandlas alla nuvarande trygghetsboenden till seniorboende med aktivitetscenter.

Micasa Fastigheters verksamhet med Micasavärdarna upphör och aktiviteterna övergår i stadsdelsförvaltningarnas regi. Stadsdelsförvaltningarna kommer att ansvara för aktivitetscentret i boendet där tanken är att det ska finnas sociala aktiviteter, kaffeservering och möjlighet till gemensamma måltider. 

Aktivitetscentret kommer att vara öppet både för de boende och för andra äldre i stadsdelen. Bemanning och öppethållande anpassas efter lokala förutsättningar och behov. En viktig samarbetspartner blir trivselrådet.

För dig som idag bor i Micasa Fastigheters trygghetsboende innebär seniorboende med aktivitetscentret att: 

  • Ansvaret för aktivitetscentret övergår till stadsdelsförvaltningarna 1 oktober och Micasavärdarna slutar 
  • Stadsdelen kommer att använda nuvarande gemensamhetslokal
  • Gemensamhetslokalen får användas av seniorboendets hyresgäster när stadsdelen inte disponerar lokalen
  • Månadskostnaden sänks när avgiften för Micasavärden och gemensamhetsytor tas bort
  • Gästlägenheten och det ekonomiska stödet till trivselråden kommer att vara kvar precis som idag.

Dela på: