SM i matavfall: Micasa Fastigheter – vinnare!

Micasa Fastigheter har vunnit Stockholmsmästerskapen 2017 i kategorin kommunala bostadsbolag för flest antal hämtningsställen för matavfall.

Micasas arbete med matavfall har under de senaste åren varit ett fokusområde för miljöarbetet. Målsättningen är att matavfallsinsamling alltid ska finnas tillgängligt i våra fastigheter.
Marcus Wistrand, hållbarhetsansvarig och Kristina Appelgren, chef affärsförvaltning, tog emot priset.

– Vi är jättestolta, berättar Kristina. Vi tar emot priset å våra hyresgästers vägnar! Vi arbetar aktivt med att ha en dialog med våra hyresgäster som till större delen är omsorgsboenden som drivs av stadsdelarna. Det bygger på att de boende och de som arbetar i våra hus vill sortera ut matavfallet, fortsätter Kristina.
– Då kontaktar de oss och vi ser till att det blir möjligt. Ibland kan det behövas viss ombyggnation för att det ska bli en bra lösning utifrån både arbetsmiljö och hygien förklarar hon.

Stockholms stad har målet att ha 100 procent matavfallsinsamling i sina verksamheter år 2020. Matavfallet som samlas in går till biogas och biogödselproduktion. Tävlingens syfte är att uppmuntra och sporra stadens verksamheter att börja matavfallssortera.

Läs mer i artikeln på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida


Dela på: