Dianagården blir seniorbostäder

Dianagården i Hjorthagen blir åter boende för äldre. Om allt går som det ska står seniorlägenheterna inflyttningsklara andra kvartalet 2022.

Sedan hösten 2019 hyrs Dianagården av SHIS som använder fastigheten som genomgångsboende för nyanlända. I november 2020 flyttar SHIS ut och i början av nästa år startar Micasa en totalrenovering av fastigheten. Nu pågår upphandling av byggentreprenör.

61 lägenheter och ett aktivitetscenter

Det blir totalt 61 totalrenoverade seniorlägenheter. Merparten är ettor på 29 kvadratmeter och några enstaka tvåor på 54-59 kvadratmeter. Micasa iordningställer även ett aktivitetscenter i bottenplan för Östermalms stadsdelsförvaltnings räkning, till för hyresgästerna i seniorlägenheterna och andra äldre i området.
Seniorlägenheterna i Dianagården kommer att förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling, precis som vanligt. För att kunna hyra en seniorlägenhet hos Micasa gäller att du fyllt 65 år och är folkbokförd i Stockholms stad.
Läs mer om förmedlingen här.

Bakgrund

Hösten 2018 beslutade Arbetsmiljöverket att Dianagårdens lokaler inte var lämpliga som vård- och omsorgsbostäder. Planen blev att bygga om Dianagården till seniorlägenheter. Under tiden det skulle ta att utreda, projektera och bygga om kunde Micasa hyra ut Dianagården till SHIS som, sedan hösten 2019, använder lägenheterna som genomgångsboende för nyanlända.

– Att Dianagården gjordes om till genomgångsboende under en begränsad tid var förutsättningen från början, säger Gunnar Ohlsén, chef Fastighetsutveckling på Micasa Fastigheter.

Varför seniorbostäder?

– Seniorbostäder i Dianagården är ett initiativ från Micasa Fastigheters sida och även ett önskemål från Östermalms stadsdelsförvaltning, säger Gunnar Ohlsén.

– Det har varit planen från det att stadsdelen sa upp kontraktet och avvecklade vård- och omsorgsboendet som fanns i fastigheten innan SHIS tog över hyreskontraktet, fortsätter Gunnar.

Renoveringen
Fastigheten byggdes 1966 och byggdes om 1995. Idag är huset i behov av en total byggteknisk upprustning. Entreprenaden omfattar bland annat rivning, stambyte, ytskiktsrenovering, fönsterrenovering, nytt yttertak, installationer och till en viss grad renovering av befintlig planlösning.


Dela på: