Hemkänsla på nytt vårdboende

Ombonade interiörer, öppna planlösningar och inga långa korridorer, så ser det nybyggda vård- och omsorgsboendet Kvarndörren ut. – Detta är både nyskapande och välgrundat, säger vd Maria Mannerholm.

Två av fem våningar är än så länge inflyttade och i drift på det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Här har Micasa, i tätt samarbete med arkitektbyrån Winroth och Stadsdelsförvaltningen, tagit fram ett helt nytt koncept vad gäller planlösningar och interiörer. Målet har varit att skapa ett hemtrevligt boende i kombination med en miljö som ger rätt förutsättningar för det vård- och omsorgsarbete som utförs här dagligen. Till grund för utformningen ligger en omfattande insamling av erfarenheter från arbetet i vård- och omsorgsboenden samt forskning om äldres och dementas behov.  

Micasas uppdrag från Stockholms Stad är att erbjuda lokaler där man kan ge god vård och omsorg.

– Men dessa lokaler är också de boendes permanenta hem och när ålder eller sjukdom begränsar våra möjligheter blir närmiljön extra betydelsefull. Därför ska våra vård- och omsorgsboenden vara hemlika, säger Maria Mannerholm.

Det mest slående i den nya fastigheten är kanske de öppna planlösningarna. Här vetter alla lägenhetsdörrar ut mot avdelningarnas sociala ytor. Det skapar trygghet och känsla av ett sammanhang för de boende samtidigt som medarbetarna får bra överblick.

Arbetet med att ta fram det nya konceptet har resulterat i ett så kallat ramprogram. Detta ger anvisningar och riktlinjer för vilka funktioner som ska finnas i fastigheten. Fram till 2030 ska Micasa bygga ytterligare sex vård- och omsorgsfastigheter. Nu utvärderar man därför hur Kvarndörren fungerar i verkligheten och reviderar ramprogrammet så att det blir ännu bättre i kommande byggprojekt.


Dela på: