Förbättringar genomförda efter hyresgästenkät

Under året har vi bland annat renoverat hissar, skapat tryggare miljöer i soprum och källare och förbättrat ventilationen i flera fastigheter. Att så många av er svarar på hyresgästenkäten AktivBo bidrar till förbättringsåtgärder i våra fastigheter.

Soliga sommarängar och fiskmåsar som seglar över glittrande hav och vackert höstlandskap. Det är motiv som man kan njuta av i hissarna i någon av Hammarbyhöjdens seniorlägenheter. Hissarna har renoverats av vår nya leverantör Hissgruppen.

- Att ge hissarna mer färg och tilltalande motiv är ett önskemål som vi fångat upp i svaren på hyresgästenkäten och prioriterat under året, säger Anders Kjellqvist, fastighetschef på Micasa Fastigheter.

Andra åtgärder som gjorts under 2020 är upprustning av soprum och källsorteringsrum. Väggar, tak och golv i källarutrymmena har målats om och fått bättre belysning, bland annat i vår fastighet på Hornsgatan som omfattar både seniorlägenheter och vård- och omsorgsboende. Vi har även sett över våra låssystem (Aptus) för att minska risken att obehöriga tar sig in i våra fastigheter samt förbättrat ventilationen.

  • Vi hoppas få samma fina respons på AktivBo även i år. Återkopplingen från våra hyresgäster bidrar till vårt långsiktiga förbättringsarbete, säger Anders.

Dela på: