Husby utvecklas vidare med nya bostäder

Stadsbyggnadsnämnden har nu gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utforma fem olika detaljplaner med syfte att förbättra Husbys centrum och bostadskvarter.

Planprocessen för de olika projekten pågår var för sig, och kommer att leda fram till fem olika samråd vintern-våren 2017-2018. Den 22 maj hålls ett öppet hus för att informera om inriktningen för varje plats.
Läs mer om planeringen för nya bostäder i Husby.

Källa: Ett nyhetsbrev till företagare i Stockholms stad från Invest Stockholm


Dela på: