Varför ska jag sortera sopor?

Våra hushållssopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dem väl utifrån material kan de tas omhand på ett säkert sätt och materialet kan återvinnas.

Därmed skyddas människor och miljö och vi kan spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sopsortering är en del av Stockholms stad plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på soptippen. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

VISSTE DU ATT...

• 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar.

• 3 av 4 förpackningar återvinns.

• 9 av 10 tidningar återvinns.

• En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars TV-tittande.

• En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning.

• Återvinn cykeln så sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Karlstad och Kumla – 12 mil.

• Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.

• 1 kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast.


Dela på: