Innovativt återbruk på Edö

Som ett steg för en mer hållbar framtid har vi i vårt Edö-projekt återbrukat lösullsisolering, vilket markerar ett viktigt framsteg i vår miljöinsats.

I vår strävan efter att minska miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle, har vårt pågående ombyggnadsprojekt på Edö i Farsta Strand tagit ett viktigt steg genom återbruk av lösullsisolering. Detta initiativ är en del av vårt engagemang för cirkulärt byggande och visar på kreativa lösningar för att minska avfall och utsläpp av växthusgaser.

– Projektet har stort fokus på samverkan och alla uppmuntras att komma med kreativa förslag, något som det här är ett tydligt resultat på. Vi blev så glada när rivningsbolagen Solskensbacken AB och Krafta AB kom med idén att utreda möjligheten att återbruka lösullsisoleringen på taket. En kreativ idé som vi självfallet välkomnade med öppna armar, säger Sofie Tellberg som arbetar med miljösamordning inom projekt.

Processen inleddes med en omfattande kvalitetskontroll av isoleringen. För att säkerställa skicket och att lösullen inte innehöll några skadliga ämnen.

– Det började med att rivningsfirman såg en etikett över när isoleringen var utbytt. Glädjande nog kunde det fastställas att isoleringen hade bytts ut i samband med att huskroppen byggdes om för bara några år sedan, säger Sofie Tellberg.

För att eliminera eventuell felmarkering kontaktades firman vars namn stod på ettiketten. De kom till projektet och kvalitetsgranskade lösullsisoleringen och kontrollerade mot sina arkiv. Firman kunde fastställa att datumet var korrekt.

– Vi skickade för säkerhets skull prover för labbanalys och kunde därmed verifiera att lösullsisoleringen var säker och fungerar i många år framöver, säger Sofie Tellberg.

Därefter sögs lösullen upp och kunde förvaras i etapper, för att undvika onödiga transporter till en förvaringsplats. När arbetet med takkonstruktionen var klar kunde vi skjuta tillbaka lösullen igen.

Enligt Boverket stod bygg –och fastighetssektorn år 2021 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21,7% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

På Micasa Fastigheter arbetar vi ständigt med att förbättra våra metoder och minska vårt utsläpp. Därför är det glädjande att vi med denna insats kommer att göra en klimatbesparing på 4453 kg CO2e enbart på återbruket av lösullsisolering.

Vår förhoppning är att inspirera andra aktörer att hitta innovativa och hållbara lösningar framåt.

 

Klicka här för att se en video från återbruket på vår instagram.


Dela på: