Igelkottshotell i Farsta

Under de kalla månaderna erbjuder vi nu ett hem för våra mindre hyresgäster. I samband med att vi bygger seniorbostäder i Farsta, har en temporär bostad också byggts åt igelkottarna.

Kvistar, mindre grenar och löv har samlats från vår fastighet och skapat ett tryggt igelkottshotell. Platsen valdes noga och ligger under ett träd och intill vårt byggstängsel.

Detta ger igelkottarna skydd från väder och vind samt en trygg plats långt från gång -och bilvägar.

 

Vi hoppas att våra nya, taggiga hyresgäster ska trivas!


Dela på: