Gammal ek kartläggs

Vi jobbar med rotkartering av en enorm ek vid vår fastighet Ånn, ett vård- och omsorgsboende i Årsta.

Rotkartering betyder att vi kartlägger trädets rotsystem. Eken är flera hundra år gammal. Det görs i syfte att kunna bevara det gamla trädet på bästa sätt vid eventuell framtida byggnation.
Till vår hjälp har vi trädkonsult Örjan Stål som är en av Sveriges främsta trädexperter. Han samarbetar med vår markfirma Stofar (Storstockholms farmartjänst) samt deras underentreprenör Relita.
Arbetet genomfördes en dag i slutet av augusti och kommer resultera i en rapport som blir underlag till det detaljplanarbete som pågår för fastigheten.
- Tänk att ett träd ibland kan ha betydligt längre livslängd än en byggnad – det är anmärkningsvärt, säger Larisa Freivalds, fastighetsutvecklare vid Nyproduktion hos Micasa Fastigheter. Hon är initiativtagare till trädkarteringen.


Det här är eken som vi ska kartlägga rötterna på. Här har
man börjat gräva bort det översta lagret av jord ca 4 meter
från stammen.

Jättedammsugare till vänster i bild. Se skylten.


Leran blöts och sugs upp av jättedammsugaren för att
skona rötterna.


Arbete pågår


Här börjar det bli färdigt. Nu vet vi hur djupt rötterna
ligger, mängd och hur kraftiga de är.

 

Text: Lena Videgren
Foto: Madeleine Elmquist


Dela på: