Micasa på hållbarhetskonferens

Micasa Fastigheter är på hållbarhetskonferens under två dagar. Målet är att vidareutveckla hållbarhetsarbetet – förstärka arbetet inom de sociala, ekonomiska och ekologiska områdena.

Genom att utarbeta strategier och ge insikt om hållbarhet tar vi fram en plan på hur Micasa ska arbeta hållbart inom bolaget och för hyresgästerna. Micasas styrelseordförande, personal- och äldreborgarrådet, Clara Lindblom, var med och initierade arbetet.

 


Dela på: