Vi går med i Rättvist byggande

Nu ansluter vi oss till initiativet Rättvist byggande som arbetar för att få bort byggfusket från Stockholms byggarbetsplatser.

Stockholms stads fastighetsbolag Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder står tillsammans bakom initiativet Rättvist byggande vilket i juni förra året undertecknades av bolagen. Idag tog även Micasa Fastigheter steget att ingå i initiativet. Därmed står samtliga fem fastighetsbolag i Stockholms stad enade i kampen mot byggfusket.

- Målsättningen för oss är att branschen ska känna till och förstå att det inte lönar sig att fuska på våra arbetsplatser, säger Karl Frisell, chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

Byggbranschen befinner sig idag i ett läge där seriösa aktörer behöver ta ansvar för att säkerställa att lagar och regler, etik och moral följs ute på våra byggarbetsplatser. Rättvist byggande arbetar för en sund konkurrens på lika villkor och att sunda arbetsvillkor gäller på byggarbetsplatserna.- Stockholmarna och Stockholms bolags hyresgäster ska kunna lita på att våra hus är byggda utifrån sunda värderingar. Det är viktigt att hela kedjan av byggaktörer arbetar åt samma håll för ett hållbart byggande, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt, säger Maria Mannerholm, vd Micasa Fastigheter.


Maria Mannerholm, VD Micasa Fastigheter och Karl Frisell, chef Nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen Rättvist byggande.

Läs mer om Rättvist byggande

Foto och text: Lena Videgren


Dela på: