Elbilsladdning är en prioriterad fråga

Under 2023 genomförde Micasa en inventering av elkapaciteten i samtliga fastigheter. Det betyder att bolaget nu har en bra bild av var det är möjligt att installera laddstolpar och var det ännu inte går.

Vad krävs för att öka elkapaciteten?

Den inkommande elservisen, dvs ledningen mellan fastigheter och transformatorstationer, behöver bytas ut. Det gör vi i dialog med nätleverantören Ellevio, men det förutsätter också att det finns tillräcklig kapacitet i transformatorstationen.


Kan man inte installera enskilda laddplatser?

Nej, tyvärr. Utifrån teknisk lösning och betalningsmodell är det inte möjligt i nuläget. Micasa har inte några parkeringar eller garage i egen regi. Dialogen om att möjliggöra elbilsladdning i våra garage och på våra parkeringar har vi därför med vår hyresgäst Stockholm Parkering.

 

Får man ladda bilen i befintliga eluttag?

Nej! Befintliga eluttag i garage får av säkerhetsskäl inte användas för någon form av batteriladdning.

 

När kommer Micasa att ha en tidplan för utbyggnad av ladd-infrastruktur?

För att fastställa en tidplan behöver flera andra frågor först hanteras, som:

  • Prioritering av fastigheterna
  • betalningsmodell
  • kostnadsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst
  • utbyggnad av elkapacitet i de fastigheter där inte inkommande elservis räcker till.

Möjligheten till elbilsdladdning i våra fastigheter är en högt prioriterad fråga både för Micasa och Stockholm parkering. Det pågår ett intensivt arbete för att hitta bästa möjliga lösning för parkeringshyresgästerna så skyndsamt som möjligt.


Dela på: