Vår stolthet i Rinkeby

Det var stor uppslutning och härlig stämning när det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby invigdes med pompa och ståt med hjälp av bland andra Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

 


Ole-Jörgen Persson, ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Erik Slottner, äldreborgarråd, Michaela Hollis, styrelseordförande Micasa.

- Det är otroligt glädjande att få vara med och inviga Rinkeby vård- och omsorgsboende. För två år sedan tog vi första spadtaget och nu står vi med ett färdigt boende med hög kvalitet i Rinkeby. Det är ett välkommet inslag med genomtänkt arkitektur som tar in det mångkulturella perspektivet och som även kommer att innehålla en mötesplats för stadsdelens alla äldre. Huset har många öppna ytor med stora balkonger och en fantastisk utemiljö, sa Erik Slottner.

Mitt i centrala Rinkeby har Micasa Fastigheter byggt ett nytt modernt vård- och omsorgsboende på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Bygget startade hösten 2020 och idag den 6 september bjöd bolaget in till en ceremoni med obligatorisk bandklippning.

− Jag är väldigt stolt över att få medverka på den här invigningen som är något av en milstolpe för Micasa Fastigheter. Det är det första av 11 planerade vård- och omsorgsboenden som bolaget ska bygga fram till 2040 på uppdrag av Stockholms stad, sa Michaela Hollis, styrelseordförande Micasa. Boendet lever upp till Micasas ambitioner att bygga och förvalta trygga, trivsamma och hållbara bostäder för stadens medborgare som är 65 år eller äldre.


Michaela Hollis, Erik Slottner.

I det nya huset med gul tegelfasad och stora vackra fönstervalv flyttar stadsdelens omsorgsverksamhet in under hösten. Fastigheten ligger centralt i Rinkeby i hörnet Hjulstavägen och Rinkeby allé, granne med polishuset.

− Vi är många som ska känna sig stolta då den här fastigheten har skett i nära samarbete och i samverkan med vår beställare, stadsdelen, och våra utförare NCC. Vi har byggt huset med öppenhet och respekt för allas roller och kompetens, sa Karl Frisell, chef Nyproduktion Micasa Fastigheter.


Karl Frisell, projektchef Micasa Fastigheter

Det har länge efterfrågats fler attraktiva, tillgängliga och funktionsmässiga bostäder för äldre i Rinkeby. De gemensamma ytorna på avdelningen i form av kök och vardagsrum ligger så att alla hyresgäster lätt når dessa från sina enskilda lägenheter. Micasas ambition har varit att bygga den mest moderna och långsiktigt hållbara fastigheten för drift och vårdverksamhet.

Projektet har även ingått i Rättvist byggande, som är en arbetsmodell för byggherrar i samverkan för sund konkurrens och brottsfria byggen med justa villkor för seriösa entreprenörer i alla led.

− Att vi kan inviga ett helt nytt vård- och omsorgsboende idag är ett lyft för äldreomsorgen i Rinkeby-Kista. Ett äldreboende idag ser väldigt annorlunda ut från vad det gjorde förr och det är glädjande att Rinkebyborna nu får ta del av denna utveckling. I och med det valfrihetssystem vi har i Stockholm hoppas jag att äldre även utanför Järva kommer att sig till detta nya och moderna boende, sa Michaela Hollis.


Maria Mannerholm, Vd Micasa, Erik Slottner, äldreborgarråd, Ingrid Brännström, avdelningschef äldreomsorgen i Rinkeby Kista, Ole-Jörgen Persson, ordförande Rinkeby Kista stadsdelsnämnd, Toni Mellblom, stadsdelsdirektör, Michaela Hollis, ordförande Micasa.


Nagwa Elmohr, projektledare Micasa och Anders Nilsson, platschef NCC. Foto: Lena Videgren

Foton i texten: Peter Lydén


Dela på: