Miljöcertifiering – miljöbyggnad

För första gången har Micasa nu en preliminär miljöcertifiering med betyget silver. Det är Kvarndörren i Rinkeby som just nu håller på att färdigställas och invigning beräknas bli efter sommaren 2022.

- Certifieringen säkerställer en viss nivå av kvalité som sätter människan och miljön i fokus. Detta innebär att vi inom vissa ramar skapar förutsättningarna för att höja vårt hållbarhetsarbete från byggnation till förvaltning, säger Sofie Tellberg, miljösamordnare nyproduktion på Micasa fastigheter.

Att få en byggnad certifierad enligt Miljöbyggnad för oss som fastighetsägare gör att vi har större insyn och kontroll över fastigheten. Det betyder ett energieffektivt hus med bättre inomhusklimat. Val av material görs utifrån hälsa och miljö genom Byggvarubedömningen och baseras också på vart det materialet byggs in, vilket exempelvis återspeglas i att fönster väljs baserat på vilket väderstreck det är placerat i, belysning,  hur tjocka väggarna ska vara och hur huset kan kylas väljs utifrån ett energieffektivt perspektiv.

- Nu när vi har fått certifikatet, är det upp till oss att se till att projektet verkligen följer miljöplanen och certifieringskraven. Det gör vi genom att föra täta samt nära dialoger, genomföra miljöronder, utföra stickprovtagningar av material och övervaka statusen inom varje område.

- I förlängningen hoppas vi att Miljöcertifiering ger ett hus som blir hållbart att förvalta ur alla aspekter. Jag vill också framhålla det goda samarbetet med NCC ute på byggarbetsplatsen och ett särskilt tack till Micasas projektledare Naqwa Elmohr som förtjänstfullt håller ihop projektet, avslutar Sofie.


Dela på: