Behandling av dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler för behandling av personuppgifter, dataskyddsförordningen/GDPR (General data protection regulation). Micasa Fastigheter välkomnar de nya reglerna som innebär ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Dataskyddsförordningen slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag. Det innebär att brev, ansökningar, e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar. Om handlingar omfattas av sekretess, lämnar Micasa Fastigheter däremot inte ut dem.

Det är viktigt att du ska känna dig trygg när du anförtror Micasa Fastigheter dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som identifierar en enskild person, till exempel namn, bild och telefonnummer. Micasa följer lagar till skydd för den personliga integriteten, god sed inom fastighetsbranschen samt interna rutiner för att skydda den personliga integriteten.

Läs mer om hur Micasa Fastigheter skyddar dina personuppgifter här på www.micasa.se/personuppgifter eller ring 08-508 360 00 och tala med vårt dataskyddsombud, Anne Tawastman.


Dela på: