Vi uppdaterar de särskilda förmedlingsreglerna

Den 1 april 2021 uppdateras reglerna för dig som ansöker om en seniorlägenhet genom vår kö för särskilda bostadsbehov. Uppdateringen innebär några förtydliganden samt en helt ny regel.

De särskilda förmedlingsreglerna finns till för att värna om de som har särskilda bostadsbehov och ger möjlighet till företräde till Micasas seniorlägenheter.

I stort är det två punkter som ligger till grund för en ansökan. Dessa förtydligas i uppdateringen och från och med 1 april, gäller nedan:

  • Du är över 65 år, bor ensam och känner dig orolig.
  • Du har på grund av nedsatt rörlighet, svårt att bo kvar i din nuvarande bostad, där hiss saknas eller det är trappsteg till hissen.

Du behöver ett intyg från vårdpersonal inom primärvården (t. ex. vårdcentral eller rehabilitering) i Region Stockholm, eller av biståndshandläggare anställd av Stockholms stad, som visar att du söker lägenhet utifrån de särskilda reglerna. För dig över 85 år krävs inget intyg.

Helt nytt från 1 april – karenstid vid tre nej
Precis som tidigare får du tre bostadserbjudanden. Om du väljer att tacka nej till alla dessa tappar du din registreringstid. Om du vill ansöka på nytt, behöver du skicka in en ny ansökan. Du behöver dock vänta i sex månader innan du ansöker igen.

Det är Bostadsförmedlingen i Stockholm som förmedlar alla Micasas seniorlägenheter. För att köa till seniorbostäder hos Micasa behöver du vara bosatt i Stockholms stad sedan minst två år.

All information om de särskilda förmedlingsreglerna och hur du ansöker hittar du här på Bostadsförmedlingens webbplats


Dela på: