Information till våra lokalhyresgäster

Till följd av covid-19-viruset drabbas flera näringar i Stockholms stad hårt. Du som är lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter kan söka uppskov med hyresbetalning eller hyresrabatt.

Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Du som är lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter kan söka uppskov med hyresbetalning eller hyresrabatt. Även hyresgäster som inte omfattas av det statliga stödet, kan ansöka om hyresrabatt. Micasa Fastigheter gör en individuell, affärsmässig bedömning av varje hyresgästs situation.

Läs mer och hämta blanketten här


Dela på: